Peste 1,1 mil.lei, pentru reabilitarea şi dotarea sediului din Aiud a Asociaţiei Serviciului de Ajutor Maltez în România

Peste 1,1 mil.lei, pentru reabilitarea şi dotarea sediului din Aiud a Asociaţiei Serviciului de Ajutor Maltez în România

Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România caută o firmă care să execute lucrări pentru obiectivul de investiţii “Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice şi cantina socială” în cadrul proiectului “Respect pentru bunicii comunităţii aiudene”.

Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este de peste 1, 1 mil. lei.

Data limită de depunere a ofertelor este 4 martie.

Prin proiect se doreşte să se dezvolte un proiect de reabilitare, modernizare, renovare şi dotare a sediului Asociaţiei de Ajutor Maltez în România din localitatea Aiud.

Având în vedere destinaţia construcţiei, obiectivul a fost regândit în aşa fel încât să asigure un maxim de eficienţă şi o maximă funcţionalitate pentru activităţile desfăşurate şi pentru noile activităţi, cantina socială şi unitatea de îngrijre la domiciliu a persoanelor vârstnice.

Pe amplasament există în prezent trei construcţii. Se propun intervenţii pentru corpul C2 în totalitate, iar pentru C1 la demisol şi la o începere de la nivelul parterului. Ţinând cont de specificaţiile auditorului energetic, ale expertului tehnic sunt necesare realizarea următoarelor lucrări: consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural. protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice; intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase; demolarea parţială a unor elemente structurale /nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei; introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare.

Criteriul de atribuire este : preţul cel mai scăzut.

Achiziţia se referă la un proiect finanţat din fonduri ale Uniunii Europene.

Categories: Life & Style