Salariile de bază ale bugetarilor, menţinute la nivelul din decembrie 2020

Salariile de bază ale bugetarilor, menţinute la nivelul din decembrie 2020

Salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie/indemnizaţiile de încadrare lunară de care beneficiază bugetarii, precum şi indemnizaţiile aferente funcţiilor de demnitate publică şi funcţiilor asimilate acestora vor fi menţinute la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020, potrivit Raportului privind situaţia macroeconomică pe anul 2021 şi proiecţia acesteia pe anii 2022-2024, care însoţeşte proiectul Legii bugetului de stat pentru 2021.

De asemenea, va fi menţinut în anul 2021 cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, arată Agerpres.

Menţinerea cuantumului indemnizaţiei de hrană la nivelul stabilit pentru anul 2020, neacordarea de premii şi a indemnizaţiei de vacanţă prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017 şi compensarea orelor suplimentare pentru personalul bugetar numai cu timp liber corespunzător sunt alte măsuri prevăzute în 2021.

Categories: National