Oferte din partea a 4 firme pentru un contract privind reparaţii curente la infrastructura rutieră din Aiud

Oferte din partea a 4 firme pentru un contract privind reparaţii curente la infrastructura rutieră din Aiud

DRUMURI şi PODURI LOCALE Alba, LUK TRUST CONSTRUCT 2004, EUROPEXPRES şi FLOREA GRUP SRL sunt cei patru ofertanţi interesaţi de un contract estimat la peste 1,6 mil. lei ce priveşte execuţia lucrărilor de reparaţii curente la infrastructura rutieră din Aiud, inclusiv reparaţii la trotuarele/aleile din municipiu.

Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică ales de Autoritatea Contractantă (Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud) este preţul cel mai scăzut.

Contractul include execuţie lucrări de decopertare mecanică/manuală a straturilor de asfalt degradat, execuţie lucrări de plombări /aşternere covor asfaltic, refacere fundaţii drumuri, demontat/montat borduri vechi/noi, demolat structuri din beton degradate aflate în componenţa infrastructurii rutiere/pietonale şi turnarea unor noi elemente din beton armat/nearmat, aducere la cota cămine canalizare, montat cămine noi, reparaţii trotuare şi montat pavaje din beton vibropresat, alte lucrări specifice de reparaţii drumuri.

Categories: Local