Dezbatere publică pentru activitatea desfăşurată la Ferma avicolă Crăciunelu de Jos

Dezbatere publică pentru activitatea desfăşurată la Ferma avicolă Crăciunelu de Jos

Agenţia pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat despre organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea desfăşurată în cadrul Fermei avicole Crăciunelu de Jos de SC ALBATROS GOLD SRL.

Dezbaterea publică se va realiza în format electronic, urmare a instituirii stării de alertă.

Amplasamentul obiectivului este în intravilanul comunei Crăciunelu de Jos.

Ferma de creştere a păsărilor s-a amenajat prin schimbarea destinației unor construcții existente, care, iniţial, au fost destinate depozitării cerealelor. Amenajările au constat în lucrări de construcții și instalații, fără intervenții la structura de rezistență a construcțiilor existente, dotarea cu utilaje și echipamente necesare creșterii intensive a păsărilor.

Aici funcționează trei hale pentru creșterea tineretului-puicuțe de înlocuire pentru găini ouătoare, o hală pentru creșterea găinilor ouătoare, o hală pentru sortare ambalare ouă, un incinerator pentru subproduse de origine animală nedestinate consumului uman, două rezervoare pentru depozitarea GPL-ului (proprietatea furnizorului de gaze lichefiate), filtre sanitare, vestiar.

În momentul de față, SC ALBATROS GOLD SRL deține Autorizația de mediu nr.73. din 23.11.2018 emisă de APM Alba, pentru o hală de creșterea tineretului- puicuțe de înlocuire găini ouătoare.

Categories: Business in top