NATURAL CERT recrutează personal pentru inspecție și certificare în agricultura eco

NATURAL CERT recrutează personal pentru inspecție și certificare în agricultura eco

Compania NATURAL CERT, organism de inspecție și certificare în agricultura ecologică, recrutează personal pentru poziția Responsabil de calitate (RMC). Fondată de doi bistrițeni, cu sediul central în Alba Iulia, firma are clienți în mai multe județe din Transilvania.

CERINȚE :

• Studii superioare finalizate (avantaj – ingineria și managementul calității)

• Experiență solidă și cunoștințe în managementul calității (sistem & procese)

• Experiență în implementarea unui sistem de calitate ISO

• Experiență în implementare de proceduri

• Abilități de analiză și sintetizare a informației

• Persoană proactivă

• Foarte bune abilități de comunicare

• Cunoștințe de limba engleză

• Bune cunoștințe MS Office

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE :

• Proiectează, dezvoltă și întreține Sistemul de Management Integrat (SMI) din cadrul societății în conformitate cu cerințele standardelor de certificare (ISO, ISO, etc.)

• Administrează sistemul de management al calității ținând cont de respectarea regulilor/specificațiilor ce trebuiesc aplicate informând conducerea societății despre problemele referitoare la funcționarea acestuia;

• Planifică și urmărește efectuarea auditurilor de proces interne și externe și întocmește rapoartele de audit.

• Este responsabil de auditurile cu clienții și auditurile de certificare. Analizează manualele calității și procedurile funcțiilor de sistem ale furnizorilor și subcontractanților societății; analizează, din punct de vedere al managementului calității, contractele și comenzile către furnizorii autorizați ai societății;

• Acordă asistență departamentelor, compartimentelor societății în elaborarea de către acestea a Procedurilor de proces;

• Monitorizează stadiul implementării și eficienței SMI; stabilește și organizează programe de instruire pe linie de managementul calității pentru toate departamentele/compartimentele societății;

• Este responsabil cu organizarea ședințelor de stabilire de măsuri, rezultate în urma auditurilor

• Este responsabil cu actualizarea procedurilor de lucru

• Asigură difuzarea, evidența și arhivarea documentelor SMI, urmărirea, arhivarea, ținerea evidenței cărților tehnice, a certificatelor de calitate a materialelor / produselor

BENEFICII :

• Pachet salarial atractiv

• Un ambient de lucru profesionist, într-o echipă dinamică și entuziastă

CONTACT :

Tel. : +40 749 503 401 ; E-mail: daniel@natural.org.ro

Categories: Business in top, Local