Dezbatere publică în format electronic privind solicitarea ALBALACT de revizuire a Autorizaţiei integrate de mediu

Dezbatere publică în format electronic privind solicitarea ALBALACT de revizuire a Autorizaţiei integrate de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului aduce la cunoştinţa publicului interesat organizarea dezbaterii publice privind actualizarea autorizaţiei integrate de mediu pentru “instalaţii de tratare şi prelucrarea exclusiv a laptelui, cu o capacitate de lapte primită mai mare de 200 de tone pe zi” solicitată de ALBALACT.

Dezbaterea publică va fi organizată în format electronic, în condiţiile stării de alertă instituite în România. Publicul interesat poate să transmită observaţii, sugestii şi propuneri pe adresa office@apmab.anpm.ro până la data de 10 decembrie.

În urmă cu trei luni, ALBALACT a depus la APM o solicitare de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu, ca urmare a optimizării capacităţii de producţie şi ambalare prin achiziţia şi punerea în funcţiune de utilaje noi, cu performanţe tehnologice crescute şi capacităţi superioare de minimizare a impactului activităţii proprii asupra mediului natural, antropic şi social, păstrând capacitatea de producție de cca 400 tone lapte brut/zi. Mai exact, solicitarea se referea la “Instalaţia de tratarea şi prelucrarea exclusiv a laptelui, cu o capacitate de lapte primită mai mare de 200 de tone pe zi”.

Fabrica deține Autorizația de mediu nr. 3 din 11/10/2017, emisă de APM, respectiv Autorizația de gospodărire a apelor nr. 336/25.10.2018, emisă de ANAR -ABA Mureș.

Potrivit documentației depuse la APM, cu noile capacități de producție și ambalare, fabrica păstreaza capacitatea de cca. 390.000 litri lapte brut/zi (cca. 400 t/zi, la o densitate a laptelui de de 1,027 kg/l).

Instalația de procesare a laptelui ALBALACT SA este amplasată în intravilanul localității Oiejdea și ocupă o suprafață totală de 50.000 mp, din care suprafața construită este de 19.600 mp. Fabrica s-a realizat pe acest amplasament în anul 2007. La această dată, toate procesele de producție sunt automatizate, controlate prin calculatoare de proces.

 Fabrica de prelucrare a laptelui a fost înființată în 1971 în Alba lulia, iar în 1990 a fost transformată în societate comercială pe actiuni, aflată in proprietatea statului. În 1999, Albalact a fost privatizată și a devenit o societate cu capital integral privat. În anul 2007, fabrica și-a extins capacitatea de producție, iar activitatea a fost reglementată prin autorizații de mediu.

Categories: Brands