Reluarea, din nou, a procedurii pentru achiziţia de lucrări de conservare-restaurare a unui monument istoric din Roşia Montană

Reluarea, din nou, a procedurii pentru achiziţia de lucrări de conservare-restaurare a unui monument istoric din Roşia Montană

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) a anunţat, din nou, reluarea procedurii simplificată pentru achiziția de lucrări de conservare -restaurare la Casa parohială greco-catolică și anexe din Roșia Montană, ofertele putând fi depuse până în data de 26 noiembrie.

Se va avea în vedere faptul că pentru implementarea contractului aferent execuției lucrărilor de conservare – restaurare la obiectivul „Casa Parohială Greco-Catolică și anexe, nr. 137, Roșia Montană” este necesară existența următoarelor categorii de specialiști și/sau experți atestați: 1. specialist/expert atestat MC, specializarea E, domeniul 1 – restaurare arhitectură; 2. specialist/expert atestat MC, specializarea E, domeniul 4, consolidare/restaurare structuri istorice; 3. responsabil pentru asigurarea controlului calității CQ – cu studii superioare în domeniul construcții; 4. responsabil tehnic cu execuția (R.T.E.) atestat MLPDA-ISC.

Valoarea totală estimată a contractului se ridică la 1.226.302 lei. Criteriul de atribuire este Preţul cel mai scăzut.

Este cea de-a treia reluare a procedurii în ultimele luni, precedentele fiind în iunie şi august. De exemplu, la prima procedură au fost depuse oferte din partea unei firme din Maramureş şi a unei companii din Cluj Napoca, însă acestea au fost neconforme.

Clădirea, construită în secolulul al XIX-lea, este inclusă în Programul Naţional de Restaurare 2020. Durata de execuţie a lucrărilor va fi de 24 de luni de la data atribuirii contractului, implicit emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

 În baza „Devizului General”, a fost emis Avizul Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul INP, conform căruia valoarea estimată este formată din C+M+procurare și montaj echipamente tehnologice, a lucrărilor ce urmează a se executa pentru obiectivul „Casa Parohială Greco-Catolică și anexe Comuna Roșia Montană”, exclusiv cheltuieli diverse și neprevăzute.

Ofertantul declarat câștigător se obligă să își însușească contractul, parte din documentația de atribuire, în integralitatea sa, prevederile contractuale din cadrul acestuia neputând fi modificate pe perioada de derulare a acestuia.

Construcţia în forma anterioară transformării recente este datată la mijlocul secolului al XIX-lea, în timpul lui Simion Balint, preot, protopop şi prefect al Legiunii Arieşului la 1848.

Categories: Local