Solicitare de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu, depusă de ALBALACT

Solicitare de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu, depusă de ALBALACT

ALBALACT a depus la APM o solicitare de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu, ca urmare a optimizării capacităţii de producţie şi ambalare prin achiziţia şi punerea în funcţiune de utilaje noi, cu performanţe tehnologice crescute şi capacităţi superioare de minimizare a impactului activităţii proprii asupra mediului natural, antropic şi social, păstrând capacitatea de producție de cca 400 tone lapte brut/zi.

Mai exact, solicitarea se referă la “Instalaţia de tratarea şi prelucrarea exclusiv a laptelui, cu o capacitate de lapte primită mai mare de 200 de tone pe zi”.

Documentaţia pentru actualizare a autorizaţiei integrate de mediu poate fi consultată la sediul APM şi pe site-ul instituţiei: apmab.anpm.ro.

Fabrica deține Autorizația de mediu nr. 3 din 11/10/2017, emisă de APM, respectiv Autorizația de gospodărire a apelor nr. 336/25.10.2018, emisă de ANAR -ABA Mureș.

Potrivit documentației depuse la APM, cu noile capacități de producție și ambalare, fabrica păstreaza capacitatea de cca. 390.000 litri lapte brut/zi (cca. 400 t/zi, la o densitate a laptelui de de 1,027 kg/l).

 Instalația de procesare a laptelui ALBALACT SA este amplasată în intravilanul localității Oiejdea și ocupă o suprafață totală de 50.000 mp, din care suprafața construită este de 19.600 mp. Fabrica s-a realizat pe acest amplasament în anul 2007. La această dată, toate procesele de producție sunt automatizate, controlate prin calculatoare de proces.

 Fabrica de prelucrare a laptelui a fost înființată în 1971 în Alba lulia, iar în 1990 a fost transformată în societate comercială pe actiuni, aflată in proprietatea statului. În 1999, Albalact a fost privatizată și a devenit o societate cu capital integral privat. În anul 2007, fabrica și-a extins capacitatea de producție, iar activitatea a fost reglementată prin autorizații de mediu.

Categories: Brands