Strada Oituz din Cugir va fi modernizată

Strada Oituz din Cugir va fi modernizată

Primăria Cugir este în căutarea unei firme care să modernizeze strada Oituz, a cărei structură este la ora actuală una de pământ, valoarea estimată a lucrărilor ridicându-se la aproximativ 460.000 de lei.

Societăţile interesate pot să depună oferte până în 17 august, la ora 15. Criteriul de atribuire este “preţul cel mai scăzut”.

Investiţia cuprinde executarea lucrărilor de modernizare a străzii Oituz, ce face parte din domeniul public al oraşului, pe o lungime totală de 446 metri liniari. A fost întocmită o expertiză tehnică a drumului existent, în urma căreia s-a constatat că elementele geometrice sunt nesistematizate atât în plan orizontal, cât şi în plan vertical şi lipsesc pantele transversale. Structura rutieră, fiind de pământ, este degradată, iar regimul de scurgere a apelor este deficitar.

Se vor executa lucrări pentru terasamente, ziduri de sprijin, sisteme de colectare şi evacuare ape pluviale de suprafaţă, constituite din şanţuri şi rigole din elemente prefabricate, trotuare, accese, amenajare spaţii verzi şi sistem rutier pe 446 ml.

Categories: Local