Podul de pe DN74, de peste Valea Ruzi, va fi reabilitat

Podul de pe DN74, de peste Valea Ruzi, va fi reabilitat

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat în SEAP procedura pentru atribuirea lucrărilor de proiectare şi reparaţii la podul de peste Valea Ruzi, la Izvorul Ampoiului.

Podul este situat între Zlatna şi Abrud, pe DN74, în zona localităţii Boteşti.

Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este de circa 576.000 lei. Data de deschidere a ofertelor este 10 august. Termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire este de maximum 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut.

Execuţia noii suprastructuri se va realiza etapizat. Durata totală a realizării proiectului este de 6 luni şi 20 de zile.

Categories: Local